“Frankly we need a revolution…", sagt av Maurice Strong vid Stockholm +40, inför Rio +20

På några av de mest framgångsrika företagen i världen sitter affärsutvecklare och finansiella kommunikatörer och kliar sig i huvudet.

  • De måste hitta sätt att ställa om sin värdeskapandemodell för att ”kostnader” som läggs på hållbar utveckling skall bli till investeringar.
  • De gör det därför att de har insett att de måste ta det stora utvecklingssteget.
  • Det räcker inte längre med att bara visa sin miljömässiga och sociala belastning för att rättfärdiga sin vinst (Triple bottom line).
  • De måste hitta värdeskapandet och därmed en snabbare utveckling.
  • De lutar sig mot den alltmer kompakta viljan från världens folk där nu storstäder, regioner och företag tagit ledningen före nationella och globala politiker.

Till hjälp finns ett antal verktyg som pekats ut bl a av EU. ISO 26000, Global Reporting initiative, ILO, OECDs riktlinjer.

Vill du ha kontroll på hur verktyg hänger ihop, överlappar och kompletterar varandra?

Vill du veta vad din organisation kan utnyttja dessa verktyg optimalt för att ta ett tydligt nästa steg i att kombinera ansvar och värdeskapande – det enda riktigt hållbara ansvarstagandet det går att se i näringslivet?

Vill du veta hur du tar ett enkelt och mycket konkret steg i detta arbete som förbereder din organisation på vad som komma skall?

Kontakta någon av oss:
Daniel Steinholtz
Joakim Walldius

Joakim Walldius

Jag jobbar som senior analytiker med expertis inom hållbarhets- och ansvarsfrågor kopplat till relationen med företags intressenter. Min drivkraft är att få företag att se sin roll i samhället utifrån ett brett hållbarhetsperspektiv (ekonomi, socialt, ekologiskt), samtidigt som man integrerar det i affärsstrategin. Min övertygelse är att de företag som gör det också på sikt kommer vara de mest framgångsrika. De maximerar då sitt bidrag till en hållbar utveckling. Något vi alla vinner på.
Kontakt

DANIEL STEINHOLTZ

Jag är sedan 90-talet på jakt efter den heliga graalen, övertygad om att den finns. Innehållet: receptet på hur företag optimalt skapar ett värde för sina aktieägare genom att skapa största möjliga nytta för sina viktigaste intressenter. Ingredienserna; affärsintegrerat kultur- & varumärkesarbete, systematisk intressentdialog, socialt ansvarstagande (ISO26000) samt monetär varumärkesvärdering (ISO10668). Har du fler ledtrådar till hur harmoniska företag skapar lönsamhet, hör av dig.
Kontakt

VI HITTAR AFFÄREN I ANSVARSTAGANDET

Företag söker nya vägar att bredda sin förankring i marknaden och samhället. Hållbart ansvarstagande är ett begrepp som sammanfattar många av de aktiviteter som handlar om att utveckla organisationen från ett endast kommersiellt existensberättigande till en samhällellig existens. Intressentdialog är ett allt vanligare inslag i företag och organisationers sätt att förstärka relationerna med sin omvärld och snabbare fånga upp viktiga frågor.

 

Det är ett viktigt affärsbeslut att arbeta med ansvars- och hållbarhetsfrågor. Vi analyserar den strategiska relevansen ur både ett risk- och ett värdeskapandeperspektiv. Enkelt beskrivet handlar det om att kalibrera sig med omvärlden med syfte att snabbare kunna reagera på hot och risker och enklare fånga upp nya möjligheter. Företag och organisationer kan nu se sin roll i samhället som en kraft för tillväxt och inte ett nödvändigt ont.

 

För att förena företags maximala bidrag till en hållbar utveckling med värdeskapande processer kan Allies Responsibility genomföra en affärsmässig och konkret analys.

Vi är representerade i SIS TK 478, som utvecklar en systematisk egendeklaration enligt ISO 26000 som kommer att lanseras inom kort. 

HÅLLBART ANSVARSTAGANDE >
Hållbart ansvarstagande

Från definition till förankring

Det händer något stort i världen. Överallt i företag, organisationer, myndigheter och bland regeringsföreträdare sjuder behovet av att förstå, ta till sig och arbeta aktivt med ansvarstagande. Allies Responsibility hjälper er organisation att definiera och förankra viljan att göra gott och förvandlar den till affärsnytta. Att implementera ansvar innebär strukturerat arbete snarare än inspiration och engagemang drivet av en eldsjäl. Kanske är just denna sanning den avgörande skillnaden. Ett hållbart ansvarstagande handlar om att placera ansvaret i mittfåran för ”business as usual”. Endast då kan vi nå ett positivt resultat. Arbetet handlar mycket om att göra sin hemläxa, att genomlysa sin organisation i jakt på både risk och möjlighet. Men i lika stor utsträckning kan arbetet också gå ut på att hämta influenser och argument bland organisationens nyckelintressenter. Det gäller att så smidigt som möjligt ”få det att hända” och att ”få det att fortsätta hända”.

VÄRLDENS MODELL >
INTRESSENTDIALOG >
Intressentdialog

Tala med dem som har något att berätta

Att kalibrera sin verksamhet med sin omvärld innebär att verksamheten blir kvalitetssäkrad på ett väldigt direkt sätt. Synpunkter, krav och åtaganden tydliggörs och går att hantera på strukturerat sätt. Det går att se intressentbegreppet ur två viktiga men tämligen olika vyer som inte motsäger definitionen och som blir relevant ur ett managementperspektiv:

Situationsperspektivet

Intressent utifrån en specifik fråga, situation eller händelse.

Organisationsperspektivet

En dialog med exempelvis ägare, finansmarknad, anställda, partners, leverantörer, myndigheter osv.

Resultatet blir:

  • • Starkare relationer med nyckelintressenter
  • • Bättre förståelse för omvärlden
  • • Ökad snabbhet för att reagera på hot och risker
  • • Ökad innovationsgrad genom att snabbare kunna agera på möjligheter i marknaden och utveckla nya produkter, tjänster och processer

GENOMLYSNING ENLIGT ISO 26000 >

Ger företag möjligheten att ta nästa steg

ISO 26000 kommer att kunna bidra till att världen gemensamt tar "Nästa steg" mot en bättre värld. Företag och organisationer får ett konkret verktyg i sin egen utveckling och för att bli ett gott företag. Och nu kan vi faktiskt prata om "det goda företaget" igen. Nu finns det belägg att använda det gamla begreppet. 1999 blev de som talade om det "goda företaget" ofta sedda som "flummiga" Kanske var det därför som många på det där globala seminariet om värden och värderingar 1999 kände sig så hemma i den allmänna uppfattningen om att det inte fanns något som var rätt och fel i det här sammanhanget. Det var helt enkelt en enkel väg ut. Nu kan vi säga att vi vet bättre.

Frågor och svar om ISO 26000

Fråga:Vad är ISO 26000 för något?

Svar:Rubriken för ISO 26000 är ”Vägledning för socialt ansvarstagande”. Standarden har ett fokus på det sociala ansvarstagandet men innehåller även miljöområdet, krav på verksamhetsstyrning samt konsumentfrågor mm. Därför fungerar ISO 26000 som en bra start för ett holistiskt ansvarsarbete. Vill du veta mer? Ladda hem FAQ ISO 26000 nedan.

Allies har som officiell medlem i kommittén SIS/TK478 bidragit till den nya globala standarden för ansvarstagande ISO 26000 som lanserades i december 2010.

Vill du veta mer är du välkommen att höra av dig till oss. Skicka ett mail eller ring så berättar vi gärna mer om hur vi på Allies Responsibility kan hjälpa till att bredda din förankring i marknaden och samhället.

FAQ-ISO260001.pdf

Case

BRANSCH
UPPDRAG
Bank / finansUtbildningKonsument / dagligvaruhandelRetailMediaLäkemedelBygg / bostadKommunKonsultbolagRegionTelcom
ISO 26000
 
 
 
CSR-strategi / Uppförandekod
 
 
 
 
 
 
Definition av ansvarsgrund / förstudie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intressentanalys / Intressentdialog
 
 
 
 
 
 
 
Analys av specifik fråga
 
 
 
 
 
 
Implementering
 
 
 
 
 
 
 
Hållbarhets-
redovisning
 
Utbildning
 
 
 
 
Summit
 

Läs mer om det ansvarsfulla företaget

Det finns ingen motsättning mellan att tjäna pengar och att ta ett samhällsansvar. Tvärtom, socialt ansvarstagande har blivit ett allt viktigare konkurrensmedel såväl i rekryteringen av arbetskraft som ute på marknaden, hos kunderna. DET ANSVARSFULLA FÖRETAGET är den första boken på svenska som både ger en teoretisk bakgrund och praktiska redskap för ett CSR-arbete. Den vänder sig till vd:ar, marknads- och informationschefer, personalchefer - alla som arbetar med Corporate Social Responsibility. Boken är skriven av Daniel Steinholtz och Ola Löhman.

HÅLLBART ANSVARSTAGANDE är boken som ger dig argumenten, verktygen och modellerna för att ta nästa steg i arbetet med ansvarsfrågorna. Boken presenterar ett ledningsverktyg som redan testats i ett antal företag och organisationer med stor framgång tack vare sin enkelhet och pedagogiska sätt att presentera möjligheter och risker.
Artikel om boken i miljöaktuellt: här.

Köp DET ANSVARSFULLA FÖRETAGET här och köp HÅLLBART ANSVARSTAGANDE här